Algemene voorwaarden

Download hier onze algemene voorwaarden;

Algemene voorwaarden (pdf | 308 kb)

General Terms & Conditions (pdf | 426 kb)

Conditions Générales (pdf | 350 kb)

Download hier onze Verhuur voorwaarden;

Algemene verhuur voorwaarden

Disclaimer

Aansprakelijkheid

De Looper Analytical betracht uiterste zorgvuldigheid bij het maken, samenstellen en verspreiden van de informatie op deze site, wij kunnen echter niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Indien u onjuistheden of andere onregelmatigheden constateert, of wanneer er enige reden is tot twijfel, vragen wij u ons te melden, zodat wij eventueel maatregelen kunnen nemen. Aan de geboden informatie kunt u geen rechten ontlenen.

Indien u via deze internetsite een pagina raadpleegt van derden (zgn. link) wijzen wij u erop dat deze informatie wordt verstrekt door de derden, die op de betreffende pagina wordt genoemd. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de informatie op deze sites.

De Looper Analytical aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die zou kunnen ontstaan als gevolg van de informatie op deze site. Reacties van bezoekers vallen buiten de verantwoordelijkheid van De Looper Analytical. Zij aanvaardt geen aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud en ondertekening van reacties van bezoekers. De Looper Analytical behoudt zicht het recht voor reacties niet of gedeeltelijk te plaatsen of te bewerken.

Copyright

Deze site geniet auteursrechtelijke bescherming. De site is bestemd voor eigen of intern gebruik van onze bezoekers, waarbij het niet is toegestaan de site te verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van een enkele hardcopy. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van de directie van De Looper Analytical is het niet toegestaan deze deze website of enig onderdeel hiervan voor te verveelvoudigen, voor eigen doeleinden te gebruiken, openbaar te maken, en/of te framen. De Looper Analytical acht zich niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de toegang tot de site of de informatie op een aan de De Looper Analytical gelinkte site.