Huur van analysers

Wettelijke eisen

Voor het in gebruik hebben van en het verrichten van metingen met de XRF is de werkgever conform de Kernenergiewet / Besluit Stralingsbescherming o.a. verplicht een deskundige in huis te hebben/nemen met een opleiding volgens (of vergelijkbaar met) niveau Stralingsdeskundige 5A.

Huurovereenkomst

Ten behoeve van de huur van de XRF wordt een huurovereenkomst opgesteld. Huur is mogelijk per dag, werkweek, periode van 4 weken of langer.

Transport van de XRF over de weg is vrijgesteld van vergunningen. Indien de XRF in het buitenland toegepast wordt kan er sprake zijn van specifieke vergunningen van dat land. De huurder is hier zelf voor verantwoordelijk.

Neem contact met ons op voor beschikbaarheid, prijzen en meer informatie.