Update Oxford Instruments Industrial Analysis

Oxford Instruments Industrial Analysis onderdeel van Hitachi High-Tech Analytical Science

Hitachi High-Tech Analytical Science bestaat hiermee na de overname van Oxford Instruments Industrial Analysis uit een indrukwekkende groep die streeft naar continue ontwikkeling en technologische vooruitgang!

Wij als distributeur en service centrum van de range Industrial Analysis instrumenten en spectrometers, zijn zeer enthousiast en steunen deze overname. Enerzijds voor de ontwikkeling en de productie van analytische instrumenten en systemen, voor ons als distributeur, maar zeker voor u als klant en eindgebruiker. Binnen de Hitachi High-Tech Analytical Science kan Industrial Analysis nog verder uitgroeien, kosten en risico’s reduceren, nog efficiënter produceren en heeft Industrial Analysis toegang tot een enorm netwerk aan hightech bedrijven, instituten, kennis en productiecapaciteit.

De huidige productlijn van analysers en spectrometers blijft ongewijzigd evenals de structuur van service hubs en lokale ondersteuning, zodat u als klant geen hinder ondervindt van deze transitie.