Veelgestelde vragen over XRF- FAQ

U heeft een XRF analyser uit de X-MET serie, wat moet u weten?

Wanneer u binnen uw organisatie gebruik maakt van een XRF toestel, zoals de X-MET serie, heeft u te maken met ioniserende straling. Het toepassen van een XRF of X-stralen toestel is onderhavig aan wetgeving en administratieve verplichtingen, zoals een opleiding en vergunning. Hieronder vind u antwoorden op de meest gestelde vragen (FAQ). Mocht u meer vragen hebben, neem dan contact met ons op.

Nee, een draagbare röntgen fluorescentie of X-stralen analyser kan vanwege de zeer compacte opbouw van het toestel geen C ofwel koolstof detecteren. Dit enerzijds vanwege het feit dat C een té licht element is en anderzijds omdat er voor het bepalen van C met een XRF analyser een veel zwaardere energie ofwel röntgenbron of -buis noodzakelijk is. Dit kan enkel in stationaire toestellen vanwege vergunning en de stralingsbeperkingen en de benodigde afscherming. Om L-grades nauwkeurig te kunnen analyseren adviseren wij een draagbare OES spectrometer zoals de PMI Master SMART met Spark probe of de zeer geavanceerde UV-Touch probe. Deze laatste is perfect geschikt voor nauwkeurige elementanalyse inclusief C vanaf 0,003% en desgewenst zelfs N in RVS en Duplex materialen. OES is overigens specifiek ontwikkeld voor en (nog steeds) de hoogste industriële standaard voor on-site PMI in o.i.d. petrochemie, olie- en gaswinning en -distributie. De PMI MASTER SMART wordt toegepast door uiteenlopende maakbedrijven, gieterijen en smelterijen van laag gelegeerd en constructiestalen tot hoogwaardige hitte bestendige alloys. Groot voordeel is dat OES een zeer lange track record heeft, is opgenomen in internationale normen en standaarden en al geheel is doorontwikkeld in tegenstelling tot LIBS dat (zeker voor elementen als C nog lang niet op het niveau is als OES).

Volg deze stappen om de X-MET8000-serie aan te sluiten op een pc en vervolgens in te loggen.

 1. Check welke Windows operating system gebruikt binnen de organisatie. Bij de overstap naar Windows 7 of 10 zijn specifieke drivers nodig om de XMET te kunnen herkennen. Klik hier voor de WIN7 driver en klik hier voor de WIN10 driver
 2. Voor installatie zijn administratie rechten op de betreffende PC noodzakelijk (informeer bij ICT afdeling binnen de organisatie)
 3. Open de connector kap onder het display om toegang te krijgen tot de externe aansluitingen.
 4. Gebruik de USB-kabel om de X-MET8000-serie aan te sluiten op een pc. Sluit de kleinere USB Micro-B-connector aan op de X-MET8000-serie. Sluit de grotere USB A-connector aan op de pc. Zorg ervoor dat de verbindingen correct zijn.
 5. Open de internetbrowser op de pc (er is geen internet connectie nodig, slechts een browser is voldoende) en typ de URL: http://10.0.0.1/. Het scherm voor inloggen op pc wordt weergegeven.
 6. Selecteer de taal in de vervolgkeuzelijst en kies de juiste gebruiker in de vervolgkeuzelijst voor de gebruiker, type de inlogcode in het tekstvak (standaard 0000 als supervisor) en klik op Aanmelding. Het hoofdscherm van de pc wordt weergegeven. De X-MET8000-serie toont het veiligheidsscherm met een dialoogvenster Waarschuwing.

Volg deze stappen om een back-up te maken van de configuratie van de X-MET8000-serie.

 1. Open de connector kap onder het display om toegang te krijgen tot de externe aansluitingen.
 2. Sluit een USB-geheugenapparaat aan op de USB A-connector.
 3. Navigeren: Menu > Instellingen > Instrumentconfiguratie > Configuratieback-up . Het scherm Back-upmenu wordt weergegeven.
 4. Doe een van de volgende handelingen: Tik op Intern geheugenTap USB-geheugenstick. Het scherm Selecteer back-up wordt weergegeven.
 5. Tik op de toepassing back-up. Het scherm Items kiezen om te herstellen wordt weergegeven.
 6. Tik op een of meer van de volgende opties: Normale kalibraties of Testkalibraties. Een vinkje verschijnt in het toepasselijke vak.
 7. Controleer of alle benodigde items zijn geselecteerd en tik op: Gereedschappen > Geselecteerde items herstellen . Er verschijnt een dialoogvenster Waarschuwing.
 8. Tik op OK om de gekozen back-up te herstellen. Wanneer het proces is voltooid, wordt het veiligheidsscherm weergegeven.
 9. Verwijder het USB-geheugenapparaat.

Metalen zijn meestal homogeen, en de resultaten zijn een nauwkeurige weergave van het metaal. Het is wel noodzakelijk om een coating of verf te verwijderen en apart te meten, zodat het geen invloed heeft op de resultaten.

Volg deze stappen om een energiekalibratie uit te voeren. Gebruik het monster(s) controleren voor de meting. Het is niet nodig om een meettijd of andere parameters in te stellen. De meting duurt ongeveer 110 s.

 1. Doe vooraf verschillende metingen met de X-MET8000-serie om ervoor te zorgen dat deze op bedrijfstemperatuur is.
 2. Navigeren: Menu > Instellingen > Instrumentconfiguratie > Energiekalibratie. Het scherm Energiekalibratie wordt weergegeven.
 3. Druk de trekker stevig in. Het scherm Energiekalibratie toont de nieuwe en oude waarden. Er wordt een dialoogvenster Meten weergegeven.
 4. Voer één van de volgende handelingen: Tik op Klaar om de nieuwe energiekalibratie te accepteren. Tik op Menu > Start om de nieuwe energiekalibratie af te wijzen.
 5. Tik indien nodig nog drie keer op Gereed om terug te keren naar het hoofdscherm.

Dagelijkse controles moeten worden uitgevoerd op een bekend kwaliteitscontrolemonster voordat onbekend materiaal wordt gemeten. Dit kan het meegeleverde CRM sample zijn of een ander bekend sample. Als dit resultaat niet aan uw specificaties voldoet, wordt een energiekalibratie aanbevolen.

We adviseren een jaarlijkse service beurt en kalibratie van uw spectrometer om deze on optimale conditie te houden. U kunt hiervoor een afspraak plannen met onze service afdeling.

Ja dit is een wettelijke verplichting die minimaal jaarlijks door een externe notified body moet worden uitgevoerd. U kunt dit zelf regelen, maar het is ook mogelijk om dit te combineren met de jaarlijkse servicebeurt van uw spectrometer. Meer informatie over straling en uw verplichtingen vindt u op de algemene FAQ pagina.

Volg deze stappen om een grade toe te voegen aan een legeringsbibliotheek, analytes toe te voegen aan de nieuwe legering en limieten in te stellen voor een analyse.

Een cijfer toevoegen

 1. Navigeren: menu > Instellingen > Instellingen voor resultaatweergave > Grade > Grade Table Editor (of Legeringsbibliotheek). Het scherm Beschikbare grade of legeringbibliotheken wordt weergegeven.
 2. Als de lijst met grade of legeringbibliotheken lang is, drukt u op de lijst en schuift u deze om deze omhoog of omlaag te schuiven en tikt u op een Grade of legeringbibliotheek om deze te selecteren.
 3. Tik op Bewerken (potlood) naast het grade of legering om de grade of legeringbibliotheek weer te geven. Het scherm Grade of legeringbibliotheek wordt weergegeven.
 4. Tik op: Extra > Grade of legering toevoegen.
 5. Gebruik het virtuele toetsenbord om de naam voor het nieuwe grade of legering te typen en tik op Gereed en schuif omlaag naar het nieuw gemaakte grade of legering en tik erop. Het scherm Weergave/Wijzigingsniveau – wordt weergegeven.

Analytes toevoegen aan de Methode

 1. Tik op: Extra > Analyte(s) toevoegen aan Grade of legering . Het scherm Elementen selecteren wordt weergegeven.
 2. Tik op een elementsymbool om het te selecteren. Druk op en schuif of veeg door de lijst om op en neer te scrollen om een element te vinden. Verwijzen naar: de lijst met elementen sorteren en doorzoeken.
 3. Tik op Gereed om terug te keren naar het scherm Grade of legering weergeven/wijzigen. Het grade of legering bevat de geselecteerde elementen. Limieten instellen voor de analyten
 4. Tik op een van de analytes.

Het scherm Wijzigen van grade of legeringanalyt – wordt weergegeven.

 1. Een van de volgende handelingen uit:• Tik op Ondergrens• Tik op Bovengrens
 2. Gebruik het numerieke toetsenblok om de waarde te typen en tik op Gereed.Herhaal deze stappen indien nodig voor de andere limiet.
 3. Tik indien nodig op Analyte verwijderen. Het dialoogvenster Waarschuwingswordt weergegeven. Selecteer OK. Hiermee wordt de analyt uit het grade of legering verwijderd en wordt het scherm Weergave/Wijzigingsgrade of legering – weergegeven.
 4. Tik op Gereed om terug te keren naar het scherm Grade of legering weer geven/wijzigen en tik nogmaals op Gereed om terug te keren naar de Grade of legeringbibliotheek voor de methode.
 5. Tik vijf keer op Gereed om terug te keren naar het hoofdscherm.

Ja, maar het wordt niet aanbevolen. Om nauwkeurige metingen te behouden, is het beter om het apparaat in een stationaire toestand te laten draaien, waardoor de X-Ray buis stabiel blijft.

Om te corrigeren voor een piekshift of lage elektronische ruis en controleer of het instrument klaar is voor dagelijks gebruik.

Lees hieronder meer veelgestelde vragen

Downloads, links naar externe dienstverleners en templates stralingsveiligheid